Natural Farming System Guidebook

The Natural Farming System Guidebook promotes reducing dependence on off-form inputs to women and men farmers in INCREASE areas. It offers practical guide to make bio-organic inputs that have much potential in terms of food production and environmental conservation. Moreover, food security is increased and additional incomes are generated.

An excerpt from the material:

Ang patuloy na tumataas na gastos ng hindi organikong pataba ay hindi mapipigil sa mga darating na taon ng produksyon. Tinitingnan ang pananaw na ito na ang magsasaka ay kailangang maghanap ng isang alternatibong hakbang upang mapanatili ang kanyang pagsasaka na may kakayahang kumita.

Ang likas na pagsasaka (natural farming) ay mas mura, mas epektibo, at mas ligtas. Wala ng hihigit pang ligaya sa pamilya na ang pagkaing pinagsasaluhan ay tunay na makapagbibigay lakas at nakakapagpahaba ng buhay. Isang alternatibong pamamaraan sa pagsasaka na makakabawas sa gastusin ng magsasaka. Isang alternatibong paraan na epektibo at maka “kalikasan”. Higit sa lahat, isang alternatibong pamaraan na walang maidudulot na kapahamakan sa kalusugan at sa kapaligiran.

 


INCREASE or  “Philippines – Increasing Resilience to Natural Hazards” aims to increase the resilience of 45,00 women and men small scale farmers and fishers, including 720 extremely poor female-headed households, to natural hazards and the effect of climate change. The project will run from 2019-2021 in different parts of the Philippines, namely 36 barangays across 8 municipalities in the provinces of Cagayan, Mt. Province, Northern Samar, and Surigao del Sur. Its project components and activities include early warning systems, alternative livelihood, and climate and disaster governance